{{Message}}

Tilannetietopäivitys koskien COVID-19 epidemian aiheuttamaa kysynnän kasvua

Mediq Suomi Oy pyrkii omalla toiminnallaan tukemaan suomalaista terveydenhuoltoa mahdollisimman hyvin ja taataksemme koronaviruspandemian hallintaan liittyvien kriittisten tuotteiden saatavuuden koko maassa olemme siirtyneet noudattamaan viranomaisten ja ERVA-alueiden hankintayksiköiden yhteistä linjausta toimitusten ohjauksen osalta koskien erityisesti henkilökohtaisessa suojauksessa ja desinfektiossa käytettäviä tuotteita, sekä tehohoidon ja hengityshoidon tuotteita. Näin pyrimme takaamaan toimitukset ensisijaisesti terveydenhuollon ERVA-alueiden keskusvarastoihin niiden asukaslukujen suhteessa sekä suurimmille yksityisen terveydenhuollon toimijoille. 

Jotta kriittisten ja muiden korkean kysynnän tuotteiden saatavuuden ohjaus olisi mahdollista, olemme poistaneet sähköisistä tilauskanavistamme kaikki sellaiset tuotteet, joiden kysyntä on kohonnut poikkeuksellisen korkeaksi viimeisten kolmen kuukauden aikana. Tuotteiden toimitusten ohjauksen osalta tulemme huomioimaan myös vuoden 2020 aikana jo toimitettujen asiakaskohtaisten tilausten mahdolliset normaalista suuresti poikkeavat määrät. 

Korkean kysynnän tuotteisiin kohdistuvien tilausten allokoinnissa huomioidaan erityisesti seuraavat seikat:
- edellä kuvattu priorisointiperiaate ja ERVA-alueen koko,
- saapuneiden tilausten ajankohta,
- poikkeuksellisen suuret tilaukset/toimitukset vuoden 2020 aikana.

Manuaalinen saatavuuden allokoinnin käyttöönotto saattaa osittain pidentää toimitusaikojamme.

Uskomme, että näin toimien pystymme jakamaan kriittisten ja muiden korkean kysynnän tuotteiden saatavuutta mahdollisimman optimaalisesti sekä noudattamaan viranomaisten ja ERVA-alueiden yhteistä linjausta tuotteiden saatavuuden takaamiseksi. 

Teemme Mediqissä jatkuvasti työtä kriittisten tuotteiden saatavuuden parantamiseksi pyrkimällä kasvattamaan tilausmääriä sekä etsimällä vaihtoehtoisia ja korvaavia tuotteita sellaisille tuotteille, joiden saatavuus on erityisen huono. Toimimme myös mahdollisimman paljon yhteistyössä viranomaisten ja ERVA-alueiden kanssa niin, että suomalaisen terveydenhuollon edellytykset toimia vallitsevassa poikkeustilanteessa olisivat mahdollisimman hyvät.

Toimituskatko LP-Italiana tuotteet

Toimittajamme LP-Italiana on joutunut sulkemaan tehtaansa, eikä tällä hetkellä valmista tuotteita. Tänään tulleen tiedotteen mukaan katko kestää 30.3.2020 saakka.

Tiedote 24.3.2020

Toimituskatko LP-Italiana, Bio-Optica ja Vector -tuotteet sekä Deltalab vanutikut

Olemme saaneet muutamilta toimittajiltamme tiedon, että Koronavirus (COVID-19) vaikuttaa heidän toimintaansa. 

- Toimittajamme LP-Italiana on joutunut sulkemaan tehtaansa, eikä tällä hetkellä valmista tuotteita. Tällä hetkellä katko kestää 25.3. saakka
- Toimittajamme Bio-Optica on lopettanut kaikki lähetykset Italiasta ulos, emmekä siten saa tuotteita Suomeen. Katko kestää 27.3. saakka.
- Toimittajamme Vector on joutunut sulkemaan tehtaansa Kalifornian hallinnon määräyksestä. Tällä hetkellä katko kestää 7.4. saakka.
- Toimittajamme Deltalab on tiedottanut, että Espanjan hallitus on kieltänyt vanutikkujen toimitukset Espanjan ulkopuolelle, eikä meillä siten ole saatavuutta vanutikkuihin tällä hetkellä. Katkon pituus ei ole tiedossa. Muiden tuotteiden saatavuus Deltalabilta on normaali.

Tiedotamme kaikkien katkojen tilanteesta kotisivuillamme heti, kun saamme lisätietoa.

Yllä olevat syyt muodostavat meille ylivoimaisen esteen näiden toimittajien tuotteiden osalta, emmekä pysty vastaamaan kaikkiin asiakkaidemme tuotetilauksiin.

Tiedote 19.3.2020

Koronaviruspandemia vaikuttaa merkittävästi Mediq Suomen toimintaan

Viime viikkojen aikana pandemiaksi kehittynyt koronavirusepidemia vaikuttaa koko liiketoimintaamme, ei enää pelkästään tuotteiden toimitusketjuun. Kysyntä on kasvanut laajasti niin sairaalatarvikkeissa kuin diagnostiikkaan käytettävissä tuotteissakin. Olemme tehneet toimenpiteitä, joilla mahdollisimman hyvin varmistamme tuotteiden toimittamisen myös vallitsevissa poikkeusoloissa. Olemme hajauttaneet toimintaamme mahdollisuuksien mukaan varmistaaksemme toimintamme jatkuvuuden myös siinä tilanteessa, että pandemia kohdistuu omiin työntekijöihimme. Lisäksi olemme tehneet rajaamistoimenpiteitä vähentääksemme työntekijöidemme altistumista.

Toistaiseksi yhtiön toimintakyky on hyvä ja olemme pystyneet pääosin vastaamaan kysyntään muilla tuotealueilla, paitsi henkilökohtaisten suojauksen ja desinfektiotuotteiden alueilla, joissa on ollut ja tulee edelleen olemaan toimituskatkoja. Kansainväliset toimitusketjut ja toimitusaikojen vahvistaminen eivät näissä tuoteryhmissä toimi normaalisti, eikä kasvaneeseen kysyntään pystytä kaikilta osin vastaamaan. Näihin tuoteryhmiin liittyen meillä on tällä hetkellä ylivoimainen este toimittaa tuotteita suunnitellusti. 

Muilta osin toimitusketjut toimivat kuitenkin edelleen pääosin häiriöttömästi. Ulkomailta tulevat kuljetukset nojautuvat maantie- ja laivakuljetuksiin, jotka toimivat edelleen normaalisti. Kansallisten rajojen sulkemiset saattavat kuitenkin hieman pidentää toimitusaikoja. Poikkeuksen normaalille toiminnalle muodostavat ne yritykset, jotka sijaitsevat pahimmilla kriisialueilla, kuten Italiassa. Siellä tuotantolaitoksia on jouduttu sulkemaan ja toimitukset ovat keskeytyksissä. Olemme erikseen yhteydessä niihin asiakkaisiin, joilla on sopimuksia tällaisilta valmistajilta tuleviin tuotteisiin.

Jatkamme työskentelyä suomalaisen terveydenhuollon sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Jatkamme myös terveydenhuollon palvelutuottajien priorisoimista ja olemme toistaiseksi poistaneet sähköisistä hankintakanavista ne tuotteet, joissa toimituskykymme on niukka mahdollistaaksemme tuotteiden saatavuuden ohjaamisen terveydenhuollon toimijoille. Pyydämme teitä asiakkaitamme olemaan kärsivällisiä ja rajaamaan yhteydenottoja asiakaspalveluumme vain välttämättömiin tapauksiin. Tuotetietojen osalta pyrimme ylläpitämään kattavia sähköisiä palvelukanaviamme. Näin toimien varmistamme palvelukyvyn mahdollisimman hyvin.

Tiedote 18.3.2020

WRPn leikkaus-, toimenpide- ja tutkimuskäsineiden toimituskatkos 

Olemme saaneet toimittajaltamme WRP/Remesco GmbH:ta tiedon WRP:n tuotteita koskevasta toimituskatkosta.

Saksan hallitus (liittovaltion ulkoministeriö ja liittovaltion valtiovarainministeriö) on päivämäärällä 4.3.2020 julkaissut tiedotteen koskien ulkomaankaupan rajoituksista tiettyjen tuoteryhmien osalta liittyen Koronavirus (COVID-19) epidemiaan. 

Tiedotteen mukaan seuraavien tuoteryhmien ja tuotteiden vienti ja kuljetus on kielletty (Saksan Ulkomaankauppaa ja maksua koskevan lain 6 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 momentin mukaan): suojalasit ja visiirit, kasvosuojat, maskit, hengityssuojat, suojatakit ja suojapuvut sekä käsineet (tutkimus- ja leikkauskäsineet).

Kiellosta johtuen kaikkien kyseisiin tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden vienti Saksan alueella sijaitsevista varastoista on kielletty paitsi EU:n ulkopuolelle myös muihin EU-maihin. Kielto koskee myös niitä Saksaan varastoituja tuotteita, joita ei ole tullattu Saksaan tai tarkoitettu Saksan markkinoille vaan jotka odottavat tullivarastossa vientiä muihin maihin. WRP/Remesco GmbH varastoi tuotteitaan Saksassa.

Kielto koskee Suomessa myytäviä seuraavia WRP:n tuotteita:
- SafeDon-tutkimuskäsineet (D150X-79, D150X-81, SLN319-0X)  
- Steriilit Dermagrip-tutkimuskäsineet (lateksi D39XX-15 ja nitriili D-140X-43)
- Steriilit toimenpidekäsineet EPIC (EP-12-XX)
- Leikkauskäsineet, synteettiset ja lateksiset (Platinum P33XX-01, Micro P33XX-34, Sensitive P33XX-55, Polyisoprene P33XX-56, Polyisoprene Sensitive P33XX-57, Neoprene P32XX-24, kaksoisleikkauskäsineet P33XX-61 ja P33XX-62)

Seuraamme tilannetta aktiivisesti yhdessä WRP:n kanssa ja informoimme mahdollisista muutoksista.

Tiedote 9.3.2020

Koronavirusepidemia vaikuttaa suojaintuotteiden saatavuuteen 

Nopeasti levinnyt koronavirusepidemia ja siihen liittyvä julkisuus on voimakkaasti lisännyt henkilökohtaisten suojaus- ja desinfektiotuotteiden kysyntää.

Mediq Suomi ostaa tuotteita useista kansainvälisistä hankintalähteistä. Kysynnän nopea ja vaikeasti ennustettava kasvu maailmanlaajuisesti aiheuttaa häiriöitä tuotteiden toimitusketjussa. Mediq Suomi pyrkii edelleen lisäämään tuotteiden saatavuutta, mutta rajoittaa myös tuotteiden toimittamista asiakkaille.

Pyrimme varmistamaan ammattimaisen terveydenhuollon häiriöttömän toiminnan ja varaamme tuotteita erityisesti terveydenhuoltoasiakkaidemme käyttöön.

Henkilökohtaisten suojaus- ja desinfektiotuotteiden toimituksissa voi olla häiriöitä johtuen nopeasti muuttuneesta kysyntätilanteesta.

Tiedote 30.1.2020

Mediq muistaa jouluna Hyvä Arki ry:tä

Teemme tänä vuonna joululahjoituksen Hyvä Arki ry:lle. 

Hyvä Arki ry on espoolainen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on harjoittaa sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa ihmisten arkielämän laadun parantamiseksi.
 
Sen toiminta-ajatuksena on mm. etsiä ja kehittää toimintatapoja ja rakenteita, jotka tukevat asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja asukkaiden yhteistoiminnallisuutta. Tätä kautta pyritään ennaltaehkäisemään ja vähentämään ihmisten eriarvoistumista ja syrjäytymistä.
 
Hyvä Arki ry mm. työllistää pitkäaikaistyöttömiä, tarjoaa vapaaehtois- ja talkootoimintaa syrjäytymisvaarassa olevien auttamiseksi, antaa viikoittaista ruoka-apua ja järjestää ryhmä- ja kurssitoimintaa eri väestöryhmille. 

Laadukkaat leikkaussalitekstiilit  
Lohmann & Raushcerilta

Pitkäaikainen haavanhoitotuotteiden toimittajamme Lohmann & Rauscher on laajentanut tuotevalikoimaansa leikkaussalitekstiileihin. 


Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa leikkausliinat ja pakkaukset, leikkaussalin räätälöidyt pakkaukset ja leikkaussaliasut. 

Ajatuksena on suojata sekä työntekijää että potilasta. 
Leikkauksenaikaisten ja -jälkeisten infektioiden ehkäiseminen leikkauksen aikana on erittäin tärkeää. Se tarkoittaa, että leikkauksen aikana käytettyjen tuotteiden ja materiaalien on täytettävä tiukat vaatimukset. Potilaat ja henkilökunta on suojattu luotettavasti vain, jos kaikki patogeenien siirtymisreitit katkaistaan mahdollisimman hyvin. L&R:n leikkaussalituotteilla on iso rooli tämän saavuttamisessa.

Lohmann & Rauscherin leikkaussalitekstiilit valmistetaan Euroopassa, ne laskeutuvat hyvin heti pakkauksesta otettuina ja ovat täysin hajuttomia.


L&R oli ensimmäinen valmistaja, joka teki räätälöityjä pakkauksia. Ne ovat laajalti käytössä YO-sairaaloissa Euroopassa, muun muassa Saksassa, Ranskassa, Unkarissa ja Tsekissä.

Räätälöityyn pakkaukseen pakataan kaikki toimenpiteessä tarvittavat tuotteet, myös instrumentit, ja niitä on kussakin toimenpiteessä tarvittava määrä mukana.

Kysy lisää: tuotepäällikkö Lena Bäckman,
020 112 1788, lena.backman(at)mediq.com


Käytämme evästeitä

Käytämme sivustolla evästeitä, jotta voisimme palvella sinua sisällöllisesti paremmin. Kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisten käyttäjien toiminnan seuraamiseen. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivuston selaamista tai klikkaamalla hyväksyn-painiketta. Voit koska tahansa estää evästeiden käytön internet-selaimen asetuksissa.