Oikeudellinen tiedote

Mediq Suomi Oy:n kotisivujen käyttö 

Mediqin verkkosivuja saa tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja tulostaa niistä osia sekä käyttää niitä yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen. Sivuston sisältö ja kuvamateriaali ovat Mediqin tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta.  Sivujen käyttö ja kopiointi muuhun kuin omaan käyttöön, siirtäminen, tallentaminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä, ellei tähän ole Mediqin kirjallista etukäteislupaa.  Mediqin julkaisemien tiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu, jos tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.  

Tämän sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta ja muuta suojaoikeutta sekä johtaa rangaistukseen ja aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.  

Mediqin verkkosivujen toiminnallisuus ja sisältö 

Mediq tarjoaa sivut lukijoilleen sellaisena kuin ne ovat sekä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa sivuja ja rajoittaa niille pääsyä. Mediq ei takaa sivujen virheetöntä ja keskeytyksetöntä käyttöä eikä vastaa sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.  

Mediq ei myönnä takuita siitä, että aineisto soveltuu johonkin käyttötarkoitukseen eikä se vastaa mahdollisesta vahingosta, jonka sivustojen sisältämän tiedon käyttäminen voi aiheuttaa.  

Linkit Mediqin verkkosivuilla 

Mikäli Mediqin verkkosivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille tai palveluun, ei Mediq vastaa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta. Kolmannen osapuolen sivujen käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla. Tutustu sivujen käyttöehtoihin ja hyväksy ne ennen käytön aloittamista. 

Mediqin verkkosivuille lähetetty materiaali 

Lähettämällä Mediqille osoitettua tilaamatonta aineistoa (esimerkiksi palaute) sähköpostilla tai verkkosivujen kautta, käyttäjä samalla luovuttaa Mediqille ja sivujen käyttäjille veloituksettoman käyttö- ja luovutusoikeuden lähettämäänsä aineistoon, jollei toisin ole sovittu. Kaikki käyttäjän tai muun ulkopuolisen sivustoille toimittama, ilmoittama tai lähettämä aineisto on siis julkista ja vapaasti kenen tahansa käytettävissä. Aineistoa saa käyttää, jäljentää, jakaa, muuttaa, kehittää tai muutoin hyödyntää.  

Mediq ei tarkasta luovutetun aineiston sisältöä tai sen oikeellisuutta eikä ota mitään vastuuta sen sisällöstä. Lähettäjä hyväksyy ja vahvistaa verkkosivustollemme lähettämänsä aineiston, että se on hänen omaansa tai että hänellä on lupa sen lähettämiseen ja että aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Mediq edellyttää myös, että aineiston lähettäjä on käyttänyt varotoimia löytääkseen ja poistaakseen mahdolliset virukset aineistosta. Mediqillä on oikeus poistaa sille lähetetty aineisto sivustosta milloin tahansa.  

Henkilötietosuoja ja kävijöiden tunnistus 

Mediq noudattaa henkilötietolain säännöksiä ja suojaa verkkosivustollaan käyvien henkilöiden yksityisyyttä. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei se ole tarpeen sivun käyttäjän kysymyksiin vastaamiseksi, pyyntöjen tai palvelujen täyttämiseksi tai muuhun vastaavaan interaktiiviseen toimintaan. 

Mediq voi käyttää saamiaan henkilötietoja sisäiseen tutkimukseen. Mediq voi myös antaa yhdistettyjä tilastoja ja yleistä tietoa Mediqin asiakkaista, myynnistä, kävijämäärien vaihtelusta ja muista sivustoon liittyvistä tiedoista hyvämaineisille kolmansille osapuolille, mutta nämä tilastot ja yleiset ehdot eivät sisällä tietoja, joiden avulla yksityinen henkilö voidaan tunnistaa.  
Mediq voi joskus siirtää sivuston käyttäjän tietokoneeseen tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan  tunnistaa.

Näistä tunnisteista käytetään nimitystä evästeet (cookies). Evästeiden avulla Mediq voi parantaa sivustoa. Jollet halua vastaanottaa evästeitä, voit estää niiden siirtymisen koneellesi web-selaimeen tehtävällä asetuksella.  

Mediqin ja sen yhteistyökumppanien logojen ja tavaramerkkien käyttöehdot 

Sivustolla esiintyvät nimet, kuviot, logot ja tavaramerkit ovat Mediqin tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta. Niiden kopioiminen, siirtäminen, jakeleminen, tallentaminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä, ellei tähän ole Mediqin tai sen yhteistyökumppanin kirjallista etukäteislupaa.  

Voit antaa palautetta Mediqin verkkosivuista alapalkissa olevalla "Ota yhteyttä"-palautelomakkeella.