Projektisi on meille tärkeä

Projektitoiminnan esittely

Mediq Suomen projektimalli palvelee asiakasta projektin koko elinkaaren ajan, alkaen esiselvitys- ja määritysvaiheesta ja jatkuen projektin toteutukseen ja ylläpitoon.

Käyttämämme projektijohtamismalli on kokoelma parhaita käytäntöjä, pohjautuen Prince2 metodiikkaan.

Moni hanke onnistuu ja tulokset otetaan käyttöön onnistuneesti, mutta vaativaan sairaalaympäristöön sijoittuvien laitekokonaisuuksien hankintaan, asennukseen ja ylläpitoon sisältyy paljon muutakin. On esimerkiksi tärkeää huomioida laitteiden tai järjestelmien yhteensopivuus nykyisen sekä tulevan laitekannan kanssa jo suunnitteluvaiheessa.

Mediqin pitkä kokemus ja osaavat resurssit ovat valmiina palvelemaan sinua aina suunnittelusta ylläpitoon. 

Valitse projektiisi kokenut kokonaistoimittaja!

Kaikessa tekemisessä ihminen on aina tekemisen keskiössä. Projekteissa onnistumisen varmistavat ammattitaitoiset koulutetut resurssit.

Älä usko myyntipuheita - vaadi todistettua osaamista.

Projektiliiketoimintamme kulmakivet

Projektien päämäärä:
Projektiemme päämääränä on tuottaa toimivia, viimeisimpään tutkimukseen ja teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja, laitekokonaisuuden turvallisuus, helppokäyttöisyys ja sairaalan hoitohenkilökunnan työskentelyolosuhteet huomioiden.

Projektien tavoite:
Projektien tavoitteena on tunnistaa asiakkaan projektille asettamat tavoitteet ja varmistaa, että projektin tulokset vastaavat asiakkaan odotuksia.

Projektien laatu:
Jokainen projekti on yksilöllinen ja ainutkertainen - asiakkaalle ja loppukäyttäjälle erittäin merkityksellinen.

Asennusympäristöt ovat tyypillisesti vaativia sairaalaympäristöjä, esim. leikkaussalit ja teho-osastot.

Projektimalli:
Projektijohtamismallimme on kokoelma parhaita käytäntöjä pohjautuen PRINCE2-metodiikkaan.

PROJEKTI ON ONNISTUNUT JOS:

  • Projektin lopputulos toimii – se on teknisesti luotettava ja ylläpidettävissä.
  • Lopputulos vastaa käyttäjien vaatimuksia ja mahdollistaa odotettujen hyötyjen toteutumisen. 

Mediqin projektimallin historia

Projektitoimintamme juuret ulottuvat vuoteen 1979-1980, jolloin ostimme Philipsin kuvantamislaitteiden liiketoiminnan MediValmet Oy:ltä ja käynnistimme projektiyhteistyön. Sittemmin Philips on perustanut tytäryhtiön Suomeen, mutta projetitoiminta jatkuu edelleen vahvana.

Tänä päivänä projektien johtaminen on arkipäivää kaikessa toiminnassamme. Johdamme kaikkia projektejamme ammattimaisesti, asiakasta kuunnellen sekä asiakkaan tarpeet ja odotukset huomioiden.