Projektijohtamisen malli ja taso

Prince2 ja IPMA

Mikä on PRINCE2?


PRINCE2 2009 (PRojects IN Controlled Environments) on yleispätevä ns. ”Best practice –metodi” ja projektijohtamisen "de facto"-standardiksi kehittynyt prosessipohjainen lähestymistapa ja menetelmä.

PRINCE2 pyrkii luomaan vakaan, hallitun ja hyvin johdetun projektinhallintaympäristön sekä tarjoamaan selkeiden prosessien ja niihin liittyvien elementtien kautta yksiselitteisen tavan projektien läpivientiin.

Metodi jakaa projektin helposti hallittaviin vaiheisiin, mikä takaa resurssien ja prosessin tehokkaan hallinnan ja monitoroinnin.

PRINCE2 on metodina ns. “product-based”, mikä tarkoittaa sitä, että projektisuunnitelmat keskittyvät ensisijaisesti tulosten saavuttamiseen, eivät ainoastaan hallintaprosessin suorittamiseen. Metodi tarjoaa lisäksi yhteisen kielen koko projektin keston ajaksi.

PRINCE2 EDUT

  • Hallittu ja organisoitu projektin käynnistys: PRINCE2:n avulla varmistut siitä, että projektin henkilöstö ja resurssit ovat hallittavissa ja käytettävissä projektia varten.
  • Projektin käynnistyttyä PRINCE2-metodi takaa sen, että projektinhallinta jatkuu organisoidusti ja tehokkaasti.
  • Projektin päättäminen: projekti hyväksytetään asiakkaalla ennen virallista päättämistä. Hallitusti päätetyn projektin edut hallitsemattomaan nähden ovat kiistattomat.
  • Säännöllinen projektin arviointi.
  • Management By Exception -periaatteen mukainen projektisuunnitelmien muutosten hallinta.
  • Yrityksen johdon ja sidosryhmien oikea-aikainen sitouttaminen projektiin.
  • Projektinhallintatiimin, yritysjohdon ja sidosryhmien välinen hyvä kommunikointi.

PRINCE2-FAKTAT

  • PRINCE2 tarjoaa reaalimaailmassa testattujen parhaiden käytäntöjen kautta maailmanluokan systematiikan projektijohtamiseen.
  • PRINCE2-viitekehys on vapaasti saatavilla ja sen taustalla on OGC (Office of Government Commerce).
  • Käytössä johtavilla yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla. 

Mediq IPMA-tasolla

Mediqin projektijohtaminen  kansainvälisellä IPMA-sertifioidulla tasolla

Mediqin asiakkaille selkeää hyötyä IPMA-osaamisesta

Sertifioinnissa vaaditaan ammattimaista projektien johtamiskykyä, joka näkyy Mediqin päivittäisessä työskentelyssä.

Sertifioinnissa tarvittavan projektijohtamisen tason saavuttamiseen vaaditaan kokeen, ryhmätyön sekä haastattelun hyväksytty suorittaminen.

Kehitämme projektiosaamistamme jatkuvasti. Osaaminen siis vaan vahvistuu ja näkyy toivottavasti entistäkin ammattimaisempina projekteina ja kokonaisratkaisutoimituksina!