Toimintamme vastuullisuus

Yritysvastuu

Terveydenhuollon yrityksenä pidämme tärkeänä osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan, ei vain asiakkaidemme, vaan myös työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme kannalta. Tapa, jolla toteutamme sosiaalista rooliamme, liittyy suoraan omaan toimintaamme. Otamme vastuun vaikutuksistamme työntekijöihimme ja ympäristöön sekä yhteiskuntaan.

Strategiset ulottuvuudet

Terveydenhuoltojärjestelmän vahvistaminen

Hoidon ja palvelun tarve kasvaa ja muuttuu nopeasti. Etsimme jatkuvasti ratkaisuja näihin tarpeisiin ja autamme samalla alentamaan terveydenhuollon kustannuksia.

Potilaiden voimaannuttaminen ja hyvinvointi

Tavoitteemme on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea hoitajia laajan terveydenhuollon tuotevalikoiman, palveluiden ja ratkaisujen kautta. Vastuullisen innovaation avulla tarjoamme yksilöllisempää hoitoa, parannamme potilaiden hoitotuloksia ja samalla alennamme terveydenhuollon toimituskustannuksia.

Operationaaliset tekijät

Kestävä toimitusketju

Valitsemme ja teemme tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa varmistaaksemme eettiset tuotantoprosessit ja etsimme innovaatioita ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Toimittajamme allekirjoittavat Mediqin toimittajien käytännesäännöt ja useimmat ovat sertifioituja ympäristöjohtamisstandardien, kuten ISO 14001, mukaisesti.

Ekologinen suorituskyky

Päivittäisessä toiminnassaan Mediq on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan ja CO2-päästöjään. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme aloilla, joilla meillä on suurin vaikutus: jätteissä ja kuljetuksissa.

Työntekijöiden sitoutuminen ja hyvinvointi

Mediq tarjoaa innostavan ja turvallisen työympäristön, jossa johto ja henkilökunta rakentavat yhdessä sitoutumisen ja korkean suorituskyvyn kulttuuria.

Mediq Suomi - sertifioitu yritys

Mediq Suomi Oy on ISO 9001 ja ISO 13485 sertifioitu organisaatio.

Mediq Suomi ISO 9001 -sertifikaatti
Mediq Suomi ISO 13485 -sertifikaatti

Sertifikaatti takaa, että myynti-, toimitus- ja huoltoprosessiemme laatua valvotaan ja kehitetään jatkuvasti, jotta sinä saisit parhaan mahdollisen palvelun. Meillä jokainen on oman työnsä laatupäällikkö.

Tuote on vaatimustenmukainen, joten tuotteessa CE-merkki

Sosiaalinen vastuu

Lääkinnällisiä laitteita koskeva säätely on muuttunut direktiivipohjaisesta säätelystä asetuksiin perustuvaksi säätelyksi. MD-asetuksen (lääkinnälliset laitteet) EU/2017/745 soveltaminen on alkanut 26.5.2021 ja IVD-asetuksen (in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet) EU/2017/746 soveltaminen 26.5.2022.

Lääkinnällisiä laitteita koskevia EU-asetuksia täydentävä kansallinen laki lääkinnällisistä laitteista 719/2021 tuli voimaan 19.7.2021.

Kaikki myymämme lääkinnälliset laitteet vastaavat vaatimuksia sekä läpinäkyvyyden että dokumentoinnin osalta. Alla juttu Terveysteknologia-liitteestä HS 9.6.2021.

Mediq on Sailab-MedTech Finland ry:n jäsenyritys

Eettiset toimintatavat

Mediq Suomi on Sailab-MedTech Finland ry:n jäsenyritys. Sailab-MedTech Finland ry:n ja sen jäsenyritysten tavoitteena on, että potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille voidaan tarjota turvallisia, laadukkaita ja innovatiivisia terveysteknoloian ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita. 

Mediq on Rinki-jäsenyritys

Rinki-jäsenyritys

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Rinki ja tuottajayhteisöt järjestävät liittyneiden yritysten puolesta kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja puupakkausten vastaanoton, keräyksen ja kierrätyksen niin, että lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.

Mediq on SELT jäsenyritys

SELT-jäsenyritys

Suomen lainsäädännön mukaan tuottaja on vastuussa markkinoille saattamiensa laitteiden kierrätyksestä ja muusta jätehuollosta. SELT ry huolehtii toimialansa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien kierrätysvastuiden toteuttamisesta.