Toimintamme vastuullisuus

Yritysvastuu

Terveydenhuollon yrityksenä pidämme tärkeänä osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan, ei vain asiakkaidemme, vaan myös työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme kannalta. Tapa, jolla toteutamme sosiaalista rooliamme, liittyy suoraan omaan toimintaamme. Otamme vastuun vaikutuksistamme työntekijöihimme ja ympäristöön sekä yhteiskuntaan.

Strategiset ulottuvuudet

Terveydenhuoltojärjestelmän vahvistaminen

Hoidon ja palvelun tarve kasvaa ja muuttuu nopeasti. Etsimme jatkuvasti ratkaisuja näihin tarpeisiin ja autamme samalla alentamaan terveydenhuollon kustannuksia.

Potilaiden voimaannuttaminen ja hyvinvointi

Tavoitteemme on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea hoitajia laajan terveydenhuollon tuotevalikoiman, palveluiden ja ratkaisujen kautta. Vastuullisen innovaation avulla tarjoamme yksilöllisempää hoitoa, parannamme potilaiden hoitotuloksia ja samalla alennamme terveydenhuollon toimituskustannuksia.

Operationaaliset tekijät

Kestävä toimitusketju

Valitsemme ja teemme tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa varmistaaksemme eettiset tuotantoprosessit ja etsimme innovaatioita ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Toimittajamme allekirjoittavat Mediqin toimittajien käytännesäännöt ja useimmat ovat sertifioituja ympäristöjohtamisstandardien, kuten ISO 14001, mukaisesti.

Ekologinen suorituskyky

Päivittäisessä toiminnassaan Mediq on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan ja CO2-päästöjään. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme aloilla, joilla meillä on suurin vaikutus: jätteissä ja kuljetuksissa.

Työntekijöiden sitoutuminen ja hyvinvointi

Mediq tarjoaa innostavan ja turvallisen työympäristön, jossa johto ja henkilökunta rakentavat yhdessä sitoutumisen ja korkean suorituskyvyn kulttuuria.