Tarkastele dataa yhdestä paikasta

MESI mTABLET

Mediq on MESI-järjestelmän valtuutettu myyjä Suomessa

CE-merkitty terveydenhuollon MESI mTABLET -tablettitietokone on tarkoitettu nykyaikaista terveydenhuoltoa varten. Laitetta voi käyttää joko yksinään eri ohjelmien suorittamiseen tai yhdessä diagnostiikkamoduulien (EKG, ABI, TBI, RR, SPO2 ja spirometria) kanssa, jotka yhdistyvät langattomasti MESI mTABLETiin.

Järjestelmä on modulaarinen, eli on mahdollista hankkia ensin yksi mittaussovellus ja sen jälkeen lisää tarpeen mukaan.

Kaikki potilaan mittaustiedot tallennetaan ja synkronoidaan automaattisesti sähköiseen potilastietorekisteri mRECORDSIIN, johon pääsee MESI mTABLETilta tai miltä tahansa muulta verkkoyhteydellä varustetulta päätelaitteelta.

MESI mTABLET -tablettitietokone on tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstön käyttöön kliinisessä ympäristössä. Laitteessa on sisäänrakennettua käytönopastusta, josta saa tarvittaessa apua laitteen käytössä.

MESI mTABLET - kaikki diagnostiset mittaukset - yksi järjestelmä

MESI mTABLET -laite käsittelee tietoja ainutlaatuisella tavalla. Tuloksia diagnostisista mittauksista, luokittelun tuloksia, asiantuntijoiden mielipiteitä, konsultaatioita ja kaikkia muita tietoja säilytetään yhdessä paikassa. Tekoälyn avulla analytiikka voidaan muuttaa pelkästään kuvaavasta (mitä tapahtui?) ja diagnostisesta (miksi se tapahtui?) ennakoivaksi (mitä tapahtuu tulevaisuudessa?). Se voi auttaa havaitsemaan sairauksia varhain, ennakoimaan tulevia lopputuloksia aiempien tietojen pohjalta ja suosittelemaan toimenpiteitä.

Ennakoivan lääkinnällisen arvioinnin ansiosta MESI mTABLET -laitteesta tulee todellinen seuraavan sukupolven työkalu sairauksien oikea-aikaiseen löytämiseen.

Lataa alta esite ja katso lisää!

MESI mTABLET verenpaineen mittaus

MESI mTABLET verenpaineen mittaus

MESI mTABLET BP on automaattinen elektroninen sfygmomanometrijärjestelmä potilaan valtimoverenpaineen mittaamiseen olkavarresta non-invasiivisesti.

Järjestelmä suorittaa, esittää ja tallentaa aikuispotilaiden verenpaineen mittauksia. Langaton järjestelmä koostuu langattomasta terveydenhuoltoalan tabletista, johdottomasta verenpainemansetista ja nelipaikkaisesta lataustelakasta.

Verenpaineen mittaustulos, sydämen syketiheys, pulssiaalto ja värähtelykuvaaja tallennetaan ja esitetään numeerisena ja graafisena kuvaajana MESI mTABLET UNIT -laitteella.

Kaksi eri mansettikokoa ja edistykselliset analyysivaihtoehdot pulssin aaltomuotojen tarkistamiseen.

MESI mTABLET SPO2 pulssioksimetri

MESI mTABLET SPO2 pulssioksimetrin esittely
MESI mTABLET SPO2 on langaton pulssioksimetrijärjestelmä akuuttien hengitystie- tai sydänsairauksien seulontaan, diagnosointiin ja seurantaan.

Järjestelmä on tarkoitettu hankkimaan, näyttämään ja tallentamaan mittaustuloksia aikuis- ja lapsipotilaista. Langaton järjestelmä koostuu langattomasta terveydenhuoltoalan tabletista, diagnostisesta pulssioksimetristä ja 4-liittimisestä lataustelakasta.

MESI mTABLET SPO2 on mittaa valtimoveren hemoglobiinin toiminnallista happisaturaatiota. Järjestelmä mittaa hapettuneen ja hapettumattoman hemoglobiinin eriävää infrapuna- ja punavalon imeytymistä. Mittaustulos tallennetaan ja esitetään numeerisesti ja graafisesti MESI mTABLET UNITISSA. Oletusarvoisella ohjelmistolla MESI mTABLET SPO2 näyttää happisaturaation ja sydämen sykkeen yhtä aikaa.

Iso näyttö mahdollistaa SPO2 tasojen selkeän näkyvyyden. Liikkeestä johtuvien virhehavaintojen tunnistus ja hyvä toimivuus jopa alhaisessa perfuusiossa.

MESI mTABLET spirometria

MESI mTABLET- SPIRO keuhkojen henkitystilavuuden mittaus

MESI mTABLET SPIRO on automaattinen langaton spirometriajärjestelmä hengityselinsairauspotilaiden diagnosointiin ja seulontaan. Järjestelmä suorittaa, esittää ja tallentaa aikuis- ja lapsipotilaiden keuhkojen hengitystilavuuden mittauksia. Langaton järjestelmä koostuu langattomasta terveydenhuoltoalan tabletista, spirometrista, kertakäyttöisistä suukappaleista ja lataustelakasta.

MESI mTABLET SPIRO -järjestelmän toiminta perustuu pneumotakografiperiaatteeseen, joka perustuu hengitetyn ilmavirran mittaamiseen sellaisen paine-eron avulla, joka syntyy pakotettaessa fluidi virtaamaan kavennetun putken läpi, mikä aiheuttaa paineen pienenemisen ja nopeuden suurenemisen, mikä tunnetaan myös Venturi-ilmiönä.

Mitatut arvot lasketaan mitatusta ilmanvirtauksen nopeudesta epäsuorasti. Keuhkojen hengitystilavuuden, hengitetyn ilman nopeuksien ja käyrien arvot tallennetaan ja esitetään numeerisesti ja graafisesti MESI mTABLET UNIT -laitteella.


MESI mTABLET EKG-mittaus

MESI mTABLET EKG-mittaus

MESI mTABLET ECG on langaton 12-kytkentäinen lepo-EKG-järjestelmä sydämen poikkeavan toiminnan seulontaan. Järjestelmä on tarkoitettu aikuispotilaiden ja pediatristen potilaiden sydänimpulssien rekisteröimiseen, tarkkailemiseen ja tallentamiseen.

Langaton järjestelmä koostuu langattomasta terveydenhuoltoalan tabletista, 12-kytkentäisestä EKG:n diagnostiikkalaitteesta ja 4-paikkaisesta lataustelakasta.

MESI mTABLET ECG on tarkoitettu sydämen toiminnan tarkkailuun kymmenen potilaan ihoon kiinnitetyn elektrodin kautta. Toiminta rekisteröidään ja esitetään MESI mTABLET -tablettitietokoneen näytöllä elektrokardiogrammina.

MESI mTABLET ABI-mittaus

MESI mTABLET ABI-mittaus

MESI ABPI MD on automaattinen nilkka-olkavarsi-indeksin (ABI) mittausjärjestelmä, jolla potilailta seulotaan ääreisvaltimotauteja tai alaraajojen valtimotauteja (PAD/LEAD). Laite on tarkoitettu ABI-mittausten suorittamiseen, tarkasteluun ja tallentamiseen aikuispotilailta PAD-riskiryhmässä.

Järjestelmä tarjoaa nopean, tarkan ja yksinkertaisen tavan määrittää ABPI. Mittaukset voidaan suorittaa 2-step (kaksivaiheista) (4 mansettia – yksi kuhunkin raajaan) tai yksivaiheista (3 mansettia – yksi mansetti olkavarteen ja kaksi jalkoihin) prosessia käyttäen.

Nilkka-olkavarsipainesuhteen (ABI) mittaustulos (ja suhteen laskemisessa käytettävät verenpainearvot) ja värähtelykuvaaja ja pulssin aaltomuotokäyrä tallennetaan ja esitetään numeerisesti ja graafisesti laitteella.

MESI ABPI MD -järjestelmän avulla voidaan mitata automaattisesti samanaikaisesti valtimon systolinen ja diastolinen paine ja keskipaine sekä olkavarsista että nilkoista.


MESI mTABLET TBI-mittaus

MESI mTABLET TBI-mittaus
MESI mTABLET TBI on automaattinen langaton varvas-olkavarsipainesuhteen mittausjärjestelmä, jolla potilailta seulotaan ääreisvaltimotauteja. Järjestelmä on tarkoitettu varvas-olkavarsipainesuhteen (TBI) mittausten suorittamiseen, tarkasteluun ja tallentamiseen aikuispotilailla – ääreisvaltimotautien riskiryhmässä – etenkin diabetes- ja munuaispotilailla ja vanhemmilla potilailla, jotka saattavat kärsiä verisuonten kalkkeutumisesta.

Langaton järjestelmä koostuu langattomasta lääkinnällisestä tablettitietokoneesta, varvasverenpainemittarista, kahdesta johdottomasta verenpainemansetista ja nelipaikkaisesta lataustelakasta.

MESI mTABLET TBI -järjestelmä on tarkoitettu varvas-olkavarsipainesuhteen mittaamiseen suorittamalla systolisen olkavarsiverenpaineen kajoamattomia pletysmografia-oskillometrisiä mittauksia ja systolisen varvasverenpaineen fotopletysmografisia (PPG) mittauksia. Varvas-olkavarsipainesuhteen mittaustulos (ja suhteen laskemisessa käytettävät verenpainearvot), PPG:n aaltomuotokäyrät, pulssiaaltoja värähtelykäyrä tallennetaan ja esitetään numeerisesti ja graafisesti MESI mTABLET UNIT -laitteella.

MESI mTABLET TBI -järjestelmä mahdollistaa systolisen ja diastolisen olkavarsiverenpaineen ja isovarpaiden systolisen verenpaineen automaattisen yksivaiheisen mittaamisen vakio-ohjelmistolla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!


Henri Paldanius
, tuotepäällikkö
puhelin 020 112 1630

Tarjous- ja asiakaspalvelu

Puhelin 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com