Ansökan om kundnummer

Mediq Suomi Oy:s kunder består i huvudsak av följande kundgrupper:

Offentliga eller privata tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården eller företag och organisationer som bland sina anställda har personer med hälso- och sjukvårdsutbildning. 
  • Till dessa hör hälsofrämjande föreningar, förbund samt firmanamn (massör, fysioterapeut, fotvårdare, Hjärtföreningen, Diabetesförbundet, Invalidförbundet, Cancerföreningen, ambulansföretagare, A-kliniker), Finlands Röda Kors 
  • Kommunala tandkliniker samt kommunalt och privat äldreboende/servicehus, skolor, gymnasier och kommunala daghem och socialtjänster
  • Kunder inom forskning och industri: livsmedelsindustri, miljö- och vattenlaboratorier, forskningsinstitutioner 
  • Universitet, läroinrättningar med slutexamen inom hälso- och sjukvården, student- och företagshälsovård samt privata läkarmottagningar 
  • Statliga inrättningar: polisen, fängelser, garnisoner, gränsbevakningen, sjö- och luftstridskrafter, krigsinvalidförbund, brödrahem
  • Andra företag inom hälso- och sjukvården 
Om ert företag hör till någon av de ovan nämnda grupperna, ber vi er att fylla i den bifogade ansökningsblanketten


Efter att ni ifyllt blanketten skriv ut den samt sänd den tillbaka till oss med er underskrift.
Kom ihåg att bifoga ett utdrag ur handelsregistret eller en kopia av stiftelseurkunden som skickats till handelsregistret. 

Efter detta skall ni posta den undertecknade blanketten jämte bilagorna till följande adress: 

Mediq Suomi Oy, Kundtjänst och kundkontakter, 
PB 115, 02201 Esbo

Efter att vi mottagit blanketten skapar vi ett kundnummer med officiella expeditions- och faktureringsuppgifter för ert företag / er organisation. Ni får en anmälan om det nya kundnumret. När ni använder ert kundnummer, kan vi behandla era beställningar snabbare.

Då ni är i kontakt med vår kundtjänst, berätta genast i början av samtalet/e-postmeddelandet:
1) Vem ni är (namn)
2) Varifrån ni ringer
3) Vad ert kundnummer är

På det sättet blir kundservicen snabbare – tack!


Mediq Suomi Oy, Kundtjänst och kundkontakter
telefon: 020 112 1500
fax: 020 112 1501
asiakaspalvelu(at)mediq.com

Efter att ni fått ert kundnummer har ni också möjlighet att registrera er som kund vid vår webbutik.