Diabetes sairautena

Diabetesliiton verkkosivusto:
https://www.diabetes.fi/

Insuliinipuutosdiabeteksen Käypä hoito -suositus:
https://www.kaypahoito.fi/hoi50116

Tyypin 2 diabetes Käypä hoito – suositus:
https://www.kaypahoito.fi/hoi50056

Terveyskylä.fi Diabetestalo:
https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo

Terveyden ja hyvinvointilaitos Diabetes:
https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/diabetes