Hemoglobiinivariantit

Sebia A1c - hoidetaan potilaita, ei populaatioita

HbA1c lyhyesti

  • Hemoglobiini A1c
  • Hemoglobiini A, johon on sitoutunut sokeri
  • Analyytti, jota käytetään diabetespotilaiden hoitotasapainon seuraamiseen
  • Mitä enemmän sokeria veressä sitä suurempi HbA1c-tulos
  • Kuvastaa keskimääräistä sokerin määrää veressä edeltävältä 2–8 viikon ajalta
Sebia A1c Hoidetaan potilaita, ei populaatiota
Normaalisti aikuisella on veressä eniten Hemoglobiini A:ta, jonka elinikä on noin 120 pv. Osalla ihmisistä veressä on myös muita hemoglobiinin muotoja eli variantteja, jotka ovat korvanneet hemoglobiini A:n joko kokonaan tai osittain, esimerkiksi hemoglobiini S, sirppisoluanemia.

Näiden muiden hemoglobiinivarianttien elinikä on vähemmän kuin hemoglobiini A:n, eivätkä ne voi sitoa itseensä sokeria.

Immunokemialliset menetelmät mittaavat HbA1c:n lisäksi myös näitä muita hemoglobiinivariantteja, jolloin henkilön HbA1c-tulos voi olla virheellisesti joko liian korkea tai matala.
Ihmiset, joilla ei ole hemoglobiini A:ta ei voi olla myöskään HbA1c:tä, mutta immunokemiallisilla menetelmillä henkilö voi saada kuitenkin HbA1c-tuloksen, koska menetelmä ei erota HbA1c:tä muista hemoglobiinivarianteista. Tulos on virheellisen korkea, koska henkilöllä ei todellisuudessa ole HbA1c:tä. HbA1c:n määrittämistä ei voida käyttää näiden henkilöiden diabeteshoitotasapainon seurannassa.

Ihmiset, joilla osa hemoglobiini A:sta on korvautunut muulla variantilla voivat saada liian matalan HbA1c-tuloksen, koska muiden hemoglobiinivarianttien elinikä on vähemmän kuin 120 päivää ja punasolut hajoavat nopeammin kuin normaalisti. Immunokemialliset menetelmät eivät tunnista näiden varianttien aiheuttamaa punasolujen eliniän lyhenemistä.
HbA1c-tuotteet

- Capillarys 3 OCTA kapillaarielektroforeesi
- Capillarys 3 TERA kapillaarielektroforeesi
- Capi 3 HbA1c
- HbA1c kapillaarikalibraattorit
- Capi 3 reagenssikupit ja Capi 3 jäteastia
- Putket ja korkit kontrolleille
- HbA1c kapillaarinäytekitti
- Capillarys 3 pesuliuos ja Clean protect

Sebian kapillaarielektroforeesimenetelmä näyttää hemoglobiinivariantit

Sebian kapillaarielektroforeesimenetelmällä edellä kuvattuja virheellisiä tuloksia ei saada, koska menetelmä pystyy erottelemaan eri hemoglobiinivariantit niiden koon ja sähköisen varauksen avulla. HbA1c-tulos sisältää ainoastaan HbA1c:n määrän. Lisäksi Sebian kapillaarielektroforeesimenetelmän avulla nähdään mahdolliset muut hemoglobiinivariantit, jotka saatavat vaikuttaa HbA1c-tulokseen alentamalla punasolujen elinikää, jolloin laboratoriohenkilökunta voi informoida hoitavaa lääkäriä muiden hemoglobiinivarianttien vaikutuksesta tulokseen. Saamansa tiedon perusteella lääkäri voi arvioida, onko HbA1c:n mittaus soveltuva menetelmä kyseisen henkilön diabeteshoitotasapainon seurantaan.

Kysy lisää!

Tiina Ceder, tuotepäällikkö
puhelin 020 112 1706