Skadeanmälan

Skadeanmälningsformuläret ska användas i nedanstående situationer:

Om försändelsen har under transporten
1. skadats 
2. fått temperaturskador
3. blivit smutsig
4. försvunnit.

Innan du skickar in formuläret måste du alltid kontakta Mediq, till exempel via kundtjänsten på telefon 020 112 1510.

Efter att du har fyllt i formuläret klickar du på ”Lähetä lomake” (skicka formulär) längst ned på sidan. I e postmeddelandet som kommer upp måste du ange namnet på Mediqs kontaktperson i ämnesraden.

Du kan även skriva ut en egen kopia av det ifyllda formuläret genom att klicka på ”Tulosta lomake” (skriv ut formulär) längst ned på sidan.