GEM Premier

Verikaasuanalysaattorit

Gem Premier  -verikaasuanalysaattoreissa yhdistyvät helppokäyttöisyys, luotettavuus, jatkuva automaattinen laaduntarkkailu sekä käyttäjäystävällisyys. Aktiivinen iQM laadunvalvontaohjelmisto varmistaa jatkuvasti luotettavat mittaustulokset. Laadunvarmistusprosessi on osa laitteen perustoimintaa. Gem Premier -analysaattoreista on moneksi ja sopiva ratkaisu löytyy sekä laboratoriossa, että laboratorion ulkopuolella tapahtuvaan veren verikaasu-, elektrolyytti-, metaboliitti- ja hematokriittimittaukseen.

Tutustu lisää laitteisiin ja laadunvarmistusohjelmaan Instrumentation Laboratoryn verkkosivuilla.

Laitteisiin liittyvät testikasetit, reagenssit ja tarvikkeet löytyvät tuoteluettelostamme.
- Gem Premier 5000 UUTUUS!
- Gem Premier 3500
- Gem Premier 4000
- Verikaasukapillaarit 

Kysy lisää!

Johanna Arjanheimo, tuotepäällikkö
puhelin 020 112 1626

GEM5000 - UUTUUS!

GEM5000 yhdistelmäanalysaattori veren verikaasu-, elektrolyytti-, metaboliitti- ja hematokriittimittaukseen.

Huoneenlämpösäilytys ja vain yksi kasetti, eikä kontrolleja – täydellinen verikaasuanalysaattori vieritestaukseen!